What is Phosphate solubilizing bacteria?, Explain Phosphate solubilizing bacteria | p2o5 คือ

by adminrecords
0 comment

What is Phosphate solubilizing bacteria?, Explain Phosphate solubilizing bacteria


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Phosphatesolubilizingbacteria audioversity
~~~ Phosphate solubilizing bacteria ~~~
Title: What is Phosphate solubilizing bacteria?, Explain Phosphate solubilizing bacteria
Created on: 20190311
Source Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphate_solubilizing_bacteria

Description: Phosphate solubilizing bacteria are beneficial bacteria capable of solubilizing inorganic phosphorus from insoluble compounds. Psolubilization ability of rhizosphere microorganisms is considered to be one of the most important traits associated with plant phosphate nutrition. It is generally accepted that the mechanism of mineral phosphate solubilization by PSB strains is associated with the release of low molecular weight organic acids, through which their hydroxyl and carboxyl groups chelate the cations bound to phosphate, thereby converting it into soluble forms. PSB have been introduced to the Agricultural community as phosphate Biofertilizer. Phosphorus is one of the major essential macronutrients for plants and is applied to soil in the form of phosphate fertilizers. However, a large portion of soluble inorganic phosphate which is applied to the soil as chemical fertilizer is immobilized rapidly and becomes unavailable to plants. Currently, the main purpose in managing soil phosphorus is to optimize crop production and minimize P loss from soils. PSB have attracted the attention of agriculturists as soil inoculums to improve the plant growth and yield. When PSB is used with rock phosphate, it can save about 50% of the crop requirement of phosphatic fertilizer. The use of PSB as inoculants increases P uptake by plants. Simple inoculation of seeds with PSB gives crop yield responses equivalent to 30 kg P2O5 /ha or 50 percent of the need for phosphatic fertilizers. Alternatively, PSB can be applied through fertigation or in hydroponic operations. Many different strains of these bacteria have been identified as PSB, including Pantoea agglomerans , Microbacterium laevaniformans and Pseudomonas putida strains are highly efficient insoluble phosphate solubilizers. Recently, researchers at Colorado State University demonstrated that a consortia of four bacteria , synergistically solubilize phosphorus at a much faster rate than any single strain alone.Additionally, phosphate compounds are capable of immobilizing heavy metals, especially Pb, in contaminated environments through phosphateheavy metal precipitation. However, most P compounds are not readily soluble in soils so it is not readily used for metal immobilization. Phosphate solubilizing bacteria have the potential to enhance phosphateinduced immobilization of metals to remediate contaminated soil. However, there is a limit on the amount of phosphate which can be added to the environment due to the issue of eutrophication.Phosphate is often adsorbed onto the surface of different type of minerals, for example iron containing minerals. Recent data suggest that bacteria growin under phosphorus starvation release ironchelating molecules. Considering the geochemical interaction between these two elements, the authors suggest that some bacteria can dissolve ironcontaining minerals in order to access the adsorbed phosphate .

See also  Jacob Lee - I Still Know You (Philosophical Sessions) | conscious แปล
See also  การเปลี่ยนแปลงของสาร ป.5 | การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในชีวิตประจําวัน

To see your favorite topic here, fill out this request form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU0dLbeWsc01IC0AaO8sgaSgxMFtvBL31c_pjnwEZUiq99Fw/viewform

Source: Wikipedia.org articles, adapted under https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/ license.
Support: Donations can be made from https://wikimediafoundation.org/wiki/Ways_to_Give to support Wikimedia Foundation and knowledge sharing.

What is Phosphate solubilizing bacteria?, Explain Phosphate solubilizing bacteria

Thí nghiệm P2O5 +H2O


Thí nghiệm P2O5 +H2O

NATRI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC


Video: CÁC TÍNH CHẤT CỦA NATRI
Liên hệ (Contact to me):
Fanpage : https://www.facebook.com/Mteam.H2V
Email: ducmanh2111@gmail.com
Xem thêm:
Các thí nghiệm thử pH dung dịch của H2V Channel: https://goo.gl/jwdrmE
Các Hiện tượng hóa học thú vị của H2V Channel: https://goo.gl/6V17oL
Video tính chất của natri
natri kim loại
natri tác dụng với nước
Hiện tượng nổ
Na + H2O
Na + CuSO4
Hiện tượng gì xuất hiện khi cho natri tác dụng với nước
Thực nghiệm hóa học.
Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở page Hóa Học Vui.
­
Chemistry Experiment.
We come from Viet Nam.

NATRI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC

P+O2 =P2O5 Balanced Equation|| Phosphorus plus oxygen yields Diphosphorus pentoxide Balance


P+O₂ =P₂O₅ Balanced Equation|| Phosphorus plus oxygen yields Diphosphorus pentoxide Balance

RELATED SEARCHES
phosphorus oxygen phosphorus pentoxide balanced
phosphorus + oxygen equation
phosphorus pentoxide formula
p2o5
phosphorus plus oxygen equation

P+O2 =P2O5 Balanced Equation|| Phosphorus plus oxygen yields Diphosphorus pentoxide Balance

ธาตุอาหารพืชธาตุที่2 _ฟอสฟอรัส(P)


ธาตุอาหารพืชธาตุที่2 _ฟอสฟอรัส(P)
พืชจะการนำฟอสฟอรัสจากดินมาใช้ด้วยการดูดฟอสฟอรัสในรูปอนุมูลไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (H2PO4) และไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO42) ดินที่มีความเป็นกรดจะมีฟอสฟอรัสจะอยู่ในรูปไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน(H2PO4) ดินมีสภาพเป็นด่าง ฟอสฟอรัสจะอยู่ในรูปไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO42) แต่ฟอสฟอรัสมักถูกยึดด้วยอนุภาคดินเหนียว รวมถึงรวมตัวกับธาตุอื่นๆในดิน ทำให้พืชไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น ในสภาพดินที่เป็นกลาง พืชจะนำฟอสเฟตไอออนมาใช้ได้ดีกว่า
หน้าที่ และความสำคัญต่อพืช
พืชมีความต้องการฟอสฟอรัส ประมาณ 0.30.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักแห้ง แต่หากได้รับฟอสฟอรัสสูงกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักแห้ง จะทำให้เกิดความเป็นพิษต่อพืช โดยฟอสฟอรัสมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก กิ่ง ลำต้น ช่วยในการสังเคราะห์แสง การหายใจ และการแบ่งเซลล์
2. ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว ช่วยเร่งการออกดอก การติดผล และการสร้างเมล็ด
3. ช่วยให้รากดูดแร่ธาตุจากดินมาใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
4. ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรค ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี
5. ช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย และลดผลกระทบที่เกิดจากการได้รับไนโตรเจนมากเกินไป
6. ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการรีดิวซ์ไนเตรต และลดความเป็นกรดของน้ำในเซลล์ (cell sap)
7. เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิกที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนทางพันธุกรรม
8. เป็นองค์ประกอบโครงสร้างฟอสโฟลิพิดในเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
9. เป็นองค์ประกอบ ATP ซึ่งเป็นสารประกอบพลังงานสูงของเซลล์
10. เป็นองค์ประกอบของโคเอนไซม์ (coenzyme) ได้แก่ NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) และโคเอนไซม์เอ
11. เป็นองค์ประกอบของสารประกอบฟอสเฟตอื่นๆ เช่น phosphoglyceraldehyde และ ribulose bis phosphate ในวัฏจักรคาลวิน (Calvin cycle) ของกระบวนการ
สังเคราะห์แสง
อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส
พืชที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสจะมีอาการให้เห็นที่ใบล่างก่อน ใบแก่จะร่วงเร็ว ลำต้นสั้น และไม่แข็งแรง การออกดอกช้า จำนวนดอก ผล และเมล็ดน้อยลง ผลผลิตต่ำจากใบพืชที่เสื่อม และร่วงหล่นเร็วกว่าปกติ แต่หากได้รับฟอสฟอรัสมากพืชจะแก่เร็ว
อาการขาดฟอสฟอรัสในพืชแต่ละชนิด ได้แก่
– ข้าว ข้าวโพด จะมีลำต้นบิดเกลียว เนื้อไม้แข็ง เปราะ หักง่าย ใบ และลำต้นมีสีม่วง
– สับปะรด มักพบใบมีสีเขียวเข้ม และเปลี่ยนเป็นสีม่วง
– ลิ้นจี่จะมีอาการที่ปลายใบ และขอบใบแก่ตาย ใบม้วน แห้ง และร่วงง่าย
– มะเขือเทศ ใบจะมีสีม่วงใต้ใบ ใบมีขนาดเล็ก ใบย่อยม้วนลง และจะตายก่อนอายุ
– พริก ใบจะมีขนาดเล็ก แคบ และห่อ ใบแก่จะมีสีเหลือง และขอบใบมีสีชมพู ผลจะมีขนาดเล็ก และรูปร่างบิดเบี้ยว
– แครอท จะพบลักษณะหัวแข็งกระด้าง เพราะสะสมสารแห้งมากเกินไป
– ส้ม มีปริมาณใบน้อย ใบร่วง ผลมีกรด และเปรี้ยวมาก
ตัวอย่างปุ๋ยกลุ่มฟอสฟอรัสที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดออนไลน์ทั่วไป ซึ่งทางช่องไม่ได้จำหน่ายแต่อย่างใดเพียงแต่นำมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น
กลุ่มฟอสฟอรัส
1…แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 18460 เจียไต๋ตรากระต่าย ซาอุดีอาระเบีย แบ่งขาย 500 กรัม กดลิงค์ได้เลยครับ Link : https://bit.ly/3gY3FgA
2…ยเกล็ด สูตร 05234 (โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต) ขนาด 1 กก. ใช้เร่งดอก ยับยั้งการแตกใบอ่อน แหล่งบ.ไฮฟา ประเทศอิสลาเอล กดลิงค์ได้เลยครับ Link : https://bit.ly/3dl64ja
3…ปุ๋ยเกล็ด 05234 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (5 กิโลกรัม) mono potassium phosphate แม่ปุ๋ยเกล็ด กดลิงค์ได้เลยครับ Link : https://bit.ly/2UbG8Q4
4…ปุ๋ยเกร็ด Wesco (NPK=05234) บรรจุ 1 กิโลกรัม กดลิงค์ได้เลยครับ Link : https://bit.ly/35U9wNy
5…ชาลีเฟรท 05234💥 (แดง) 1 กิโล บำรุงดอก บำรุงผล ปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยเคมี เพิ่มดอก เร่งดอก ผล ปุ๋ย ฮอร์โมน อาหารเสริม ฟอสฟอรัส กดลิงค์ได้เลยครับ Link : https://bit.ly/3w0Z6Gy
6…ดอกคูนพีเค 05234💥 1 กิโล บำรุงดอกและผล ปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยเคมี เพิ่มดอก เร่งดอก ผลใหญ่ ปุ๋ย ฮอร์โมน อาหารเสริม ฟอสฟอรัส กดลิงค์ได้เลยครับLink : https://bit.ly/2SvjwJZ
7…ปุ๋ยเกล็ด 05234 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (2 กิโลกรัม) mono potassium phosphate แม่ปุ๋ยเกล็ด กดลิงค์ได้เลยครับ Link : https://bit.ly/3vVplOE

See also  [วิทยาศาสตร์ ม.2] - แสงและการมองเห็น ep.1 ภาพที่เกิดจากเลนส์ | สรุป เรื่อง แสง ม 2

ธาตุอาหารพืชธาตุที่2 _ฟอสฟอรัส(P)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

You may also like

Leave a Comment