Thailand Industry 4.0 by MOI | โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 pdf

by adminrecords
0 comment

Thailand Industry 4.0 by MOI


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์แห่งการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

Thailand Industry 4.0 by MOI

แนวข้อสอบไทยแลน์ 4.0ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง


DURecorder live
ติวฟรี เป็นกำลังใจในการล่าฝัน
สตรีมช่วงเวลาสุดพิเศษของคุณแบบสดๆ ผ่าน DU Recorder . แบ่งปันเกม ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และแมตช์ต่างๆ กับผู้คนจำนวนมากขึ้น:
Android: https://goo.gl/s9D6Mf
iOS: https://goo.gl/nXnxyN

See also  แจกฟรี...สูตรน้ำยารมดำเหล็ก ll How to a Black Oxide | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ การรมดำ

แนวข้อสอบไทยแลน์ 4.0ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ประเทศไทย 4.0 VS ระบบราชการไทย 4.0 (สำหรับคนสอบราชการ) BY ลูกชาวนา นักล่าฝัน EP:84


ร่วมสนับสนุนช่อง
บช.พร้อมเพย์ 0985396117 (ศรีศักดิ์)
แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับ https://lin.ee/hHHWDgD
ช่องทางการติดตาม
กดติดตามช่อง
https://www.youtube.com/channel/UC6R7_7xyqZ5QzfY5F8eZHhA?sub_confirmation=1

ประเทศไทย 4.0 VS ระบบราชการไทย 4.0 (สำหรับคนสอบราชการ) BY ลูกชาวนา นักล่าฝัน EP:84

ประเทศไทย 4.0


ประเทศไทย 4.0

VTR BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


BCG Economy Model\r
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุน แต่ที่ผ่านมา รูปแบบเศรษฐกิจของไทย ยังเป็นแบบ “ทำมากแต่ได้น้อย” มูลค่าเพิ่มของสินค้าอยู่ในระดับต่ำ พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง และประเทศไทยต้องติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางมายาวนานกว่า 40 ปี
แต่นับจากนี้ไป เศรษฐกิจไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยนโยบายการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ 3 ระบบ ของรัฐบาล ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียกว่า BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทย ด้วยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม\r
BCG Economy Model จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไทยจาก ทำมากแต่ได้น้อย ไปสู่ ทำน้อยแต่ได้มาก โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม เปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศ ไปสู่การเกษตรแบบแม่นยำ และเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น “สมาร์ตฟาร์มเมอร์” \r
ในภาคอุตสาหกรรม BCG Economy Model จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมุนเวียนนำกลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง และสารเคมีชีวภาพมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร \r
BCG Economy Model ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ผลักดันการวิจัยและพัฒนายา วัคซีน และเวชสำอาง จากพืชสมุนไพรและจุลินทรีย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ\r
นอกจากนี้ BCG Economy Model ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ชูอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยว และให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน \r
จะเห็นได้ว่า BCG Economy Model เกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และยังเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักคิดสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่จะไปตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ มากถึง 10 ใน 17 เป้าหมาย\r
การขับเคลื่อน BCG Economy Model จึงเป็นการกระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคังไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด จนบรรลุเป้าหมายนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” และนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

See also  ผู้บริโภคศึกษา EP 7 ตอน ความรู้เรื่อง GMO | อาหาร gmo
See also  ไขปริศนาวิทยากล ตอน ความต่างศักย์จากคลื่นไมโครเวฟ | เตา ไมโครเวฟ คือ

VTR BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

You may also like

Leave a Comment