Detection of Salmonella species in Different Samples (Part-1)_A Complete Procedure (ISO 6579-1:2017) | การตรวจหาเชื้อ salmonella ในอาหาร

by adminrecords
0 comment

Detection of Salmonella species in Different Samples (Part-1)_A Complete Procedure (ISO 6579-1:2017)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Detection of Salmonella species in Different Samples_A Complete Procedure (ISO 65791:2017)
Detection of Salmonella spp. is a very important microbiological testing parameter for Food, Feed, Water and Environmental samples analysis. This video represents a detailed procedure of for the detection of Salmonella in a sample. __________________________________________________________________________________________
Follow us on Social Networks to Stay Connected:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqWurvi6r3g9YHXzOw4UNzg
Facebook Page: https://www.facebook.com/pg/MicroChemsExperiments105422344568375/posts/?ref=page_internal
Be with us, be a Scientist. ______________________________________________________________________________________________
Music Credit:
Sound Cloud: https://soundcloud.com/mbbofficial/hawaii
YouTube Audio Library: https://www.youtube.com/watch?v=_QM4znwyFNo __________________________________________________________________________________________
Video Links:
Detection of Salmonella (Part2): https://youtu.be/afpSDDvdGMc
Streaking Method: https://www.youtube.com/watch?v=bm99zrq3ijo\u0026t=2s
Best Hygiene Practice: https://youtu.be/YI2jXT0Kld8 __________________________________________________________________________________________
Related Tag:
Salmonella
Salmonellatyphi
microbiology

See also  พาชมห้องพัก โรงแรม B2 มหิดล จ.เชียงใหม่ | b2 เชียงใหม่ pantip review

Detection of Salmonella species in Different Samples (Part-1)_A Complete Procedure (ISO 6579-1:2017)

ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ชี้วัดและจุลินทรีย์ก่อโรค | การตรวจวิเคราะห์ Vbrio spp.


ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ENH62221สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Credit
Director and Screenwriter: Nopadol.pr., Arif Ch.
Camera Operator: Arif Ch., Wichchu K.
Demonstrator: Nopadol.pr.
Editor: Arif Ch.

ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ชี้วัดและจุลินทรีย์ก่อโรค | การตรวจวิเคราะห์ Vbrio spp.

B2 2 Animationจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ตอน Salmonella


B2 2 Animationจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ตอน Salmonella

How To Perform a Disk Diffusion Test (Modified Kirby-Bauer Test)


This video demonstrates how to perform a modified KirbyBauer, or disk diffusion test. This method is used for testing the susceptibility of bacteria to different antibiotics. This activity is included in Biotechnology: A Laboratory Skills Course, BioRad Explorer’s textbook.
For more information, visit https://www.biorad.com/enus/product/biotechnologylaboratoryskillscourse?ID=LKN6STE8Z\u0026WT.mc_id=190918026918
Know of a YouTube video or channel helpful to life science students and teachers? Email explorer@biorad.com
Stay uptodate with the latest videos: subscribe at https://www.youtube.com/bioradeducation?sub_confirmation=1
BioRad Explorer’s YouTube channel is a hub of educational videos from BioRad and the life science education community.
BioRad Explorer synergistically brings about change in handson science learning and provides educators with easytouse and reliable researchquality kits, equipment, reagents, and curricula, helping educators to stay on the cutting edge. Most BioRad products used for K12 and undergraduate classes are eligible for the EDU discount.

See also  รวมเพลงเพื่อชีวิต - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ \u0026 คาราบาว | ฐานะ อะไร วง กางเกง 4sh

Technical Support and Customer Care: 18004BIORAD
Website: https://biorad.com/explorer
Free teaching resources: http://biorad.com/classroomresources
Twitter: https://twitter.com/BioRadEducation
Instagram: https://instagram.com/bioradeducation
LinkedIn: https://linkedin.com/company/biorad
kirbybauer biorad bioradeducation bioradexplorer labskill labtechnique

How To Perform a Disk Diffusion Test (Modified Kirby-Bauer Test)

ชุดตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบรวดเร็ว | สวก.


การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารอย่างแม่นยำ
ชุดตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบรวดเร็ว
Test kit for rapid detection of Salmonella contamination in food
เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) เป็นแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษในคน ซึ่งติดเชื้อนี้จากการบริโภคอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน เช่น เนื้อสัตว์ทีปรุงไม่สุก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไข่ นม เป็นต้น
อาการของโรคคือ ลําไส้อักเสบ ปวดท้อง อุจจาระร่วง ติดเชื้อในกระแสเลือดและอวัยวะต่างๆ หรือไทฟอยด์ อาจทําให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา ดังนั้น เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงจําเป็นต้องมีการตรวจตัวอย่าง อาหารทั้งที่บริโภคเองในประเทศ และอาหารส่งออกเป็นประจํา ซึ่งการตรวจ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้เวลานานหลายวัน ต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญ และต้องมีห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา ชุดตรวจสําเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโทกราฟี (immunochromatographic test kit) หรือ ไอซีที (ICT) ที่ สามารถใช้ตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาที่ยังมีชีวิตในตัวอย่างอาหารได้หลายๆตัวอย่างที่ทราบผลได้รวดเร็ว โดยชุดตรวจนี้อยู่ในรูปแบบทันสมัย ใช้งานง่าย มีความไว ความเฉพาะ และความแม่นยําสูง
การพัฒนาเทคโนโลยี
ชุดตรวจเชื้อซัลโมเนลลาแบบรวดเร็วนี้ เป็นการตรวจสอบโดยใช้ แอนติบอดีแบบโพลีโคลนาลต่อเชื้อซัลโมเนลลาในการจับกับอนุภาคทองนาโนแบบแขวนลอย เพื่อจับเชื้อซัลโมเนลลาในตัวอย่างอาหารแล้ว คอมเพล็กซ์ทั้งหมดไหลไปตามเมมเบรนแล้วไปรวมกันที่เส้นทดสอบ หรือเทสต์ไลน์ที่มีแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอล ที่จับจําเพาะกับคอร์โพลี แซคคาไรด์ในโมเลกุลลิโพโพลีแซคคาไรด์ของเชื้อซัลโมเนลลาทุกสายพันธุ์ เป็นตัวจับแอนติเจนในคอมเพล็กซ์ไว้รวมกันที่เส้นทดสอบ ทําให้ปรากฏเป็นแถบสีแดงขึ้นในกรณีที่ ตัวอย่างอาหารมีเชื้อซัลโมเนลลา ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นนี้มีความไว ความเฉพาะ และความแม่นยํา 100% และมีอัตราผลบวกปลอมและผลลบปลอมเป็น 0% เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยาและวิธีพีซีอาร์แบบเรียลไทม
เป็นชุดตรวจที่มีความแม่นยํา ทราบผลเร็ว (ภายใน 5 นาทีหลังหยดตัวอย่าง) ใช้ง่าย
ราคาต่อการทดสอบถูกกว่าวิธีเดิม
สามารถทดสอบตัวอย่างได้ครั้งละจํานวนมาก และอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า
ไม่จําเป็นต้องทําการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ต้องมีห้องปฏิบัติการพิเศษ
ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากลดระยะเวลาในการเก็บถนอมอาหารในห้องเย็นเพื่อรอผล การตรวจทําให้ส่งออกอาหารได้เร็วขึ้น
ลดปริมาณขยะติดเชื้อ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถพัฒนาใช้ ได้กับสิ่งส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัย การติดเชื้อซัลโมเนลลาของผู้ป่วยได้

See also  Classifications of oral disease | คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา
ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโปรตีนรักษาโรค และพันธุวิศวกรรมแอนติบอดี ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชุดตรวจหาเชื้อ ซัลโมเนลลา Salmonellaspp งานวิจัย สวก.
website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ชุดตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบรวดเร็ว | สวก.

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

You may also like

Leave a Comment