วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ม ทร พิ โลก

by adminrecords
0 comment

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ม ทร พิ โลก หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://recordsrecordsrecordsrecords.com/ การกระทำ

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และรูปภาพที่เกี่ยวข้องม ทร พิ โลก

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ม ทร พิ โลก และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เดิมชื่อ “โรงเรียนเกษตรพิษณุโลก” ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่รวม 572 ไร่ 3 งาน 15 ตรว. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2496 โดยใช้โลโก้เดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายถึง สถาบันอันเป็นมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรัชญาเน้นวิชาการ ความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ การพัฒนาชุมชน ภารกิจ 1. จัดให้มีการศึกษาอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพมาตรฐาน 2. สร้างงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชน 3. ให้บริการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาและ สร้างองค์ความรู้เกษตรปลอดภัย 6. พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการเอกลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ประกอบวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Hands-on) ด้วยอัตลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย”

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://recordsrecordsrecordsrecords.com/
แบ่งปันที่นี่

#วดทศนแนะนำมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา #พษณโลก.

[vid_tags].

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก.

ม ทร พิ โลก.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ม ทร พิ โลก ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

Leave a Comment