วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ep 1 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ตัวอย่างการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

by adminrecords
29 comments

วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ep 1 | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวอย่างการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ep 1 และรูปภาพที่เกี่ยวข้องตัวอย่างการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ep 1

วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ep 1


ตัวอย่างการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://recordsrecordsrecordsrecords.com/
แบ่งปันที่นี่

#วทยาศาสตร #หนวยท #วทยาศาสตรกบการแกปญหา.

[vid_tags].

วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ep 1.

ตัวอย่างการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

29 comments

2x Tanawat Pipattanapornpakdee 31/08/2021 - 03:41

ลดขั้นตอนการจัดการทางเกษตร
ด้านตรวจกับสภาพสิ่งก่อสร้าง
ส่งสินค้า
ช่วยบังคับใช้กฎหมาย
ม.3/2 เลขที่6

Reply
ไอต้าวอิง 31/08/2021 - 03:41

ด้านสำรวจ
ด้านเทคโนโลยี
ด้านขนส่ง
ด.ช.อรรถพร บุญมี(3/4)19

Reply
ณัฏฐ์ เกิดโพชา 31/08/2021 - 03:41

ด้านระบบความปลอดภัย ด้านการสื่อ/ภาพยนตร์
ด้านการขนส่ง
ด้านการเกษตร
ด้านสำรวจ
ด้านเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากร
การถ่ายภาพเเล้วบันทึกภาพมุมสูง
ม.3/2 เลขที่3

Reply
ประภัสรา ศรีอ้นยู้ 31/08/2021 - 03:41

1.ด้านระบบความปลอดภัย
2.ด้านการสื่อ และภาพยนตร์
3.ด้านการขนส่ง
4.ด้านการเกษตร
5.ด้านการสำรวจ
6.ด้านเทคโนโลยี
7.การจัดการทรัพยากร
8.การถ่ายภาพหรือบันทึกภาพมุมสูง
(ด.ญ.ประภัสรา ศรีอันยู้เลขที่26 ม.3/4)

Reply
อินทิรา ชัยหานิตย์ 31/08/2021 - 03:41

ด้านระบบความปลอดภัย
ด้านการสื่อ/ภาพยนต์
ด้านขนส่ง
ด้านการเกษร
ด้านการสำรวจ
ด้านเทคโนโลยี
ด้านการจัดการทรัพยากร
การถ่ายภาพเเล้วบันทึกภาพมุมสูง
ม.3/4 เลขที่ 34

Reply
ณัฐณิชา สุขาบูรณ์ 31/08/2021 - 03:41

ด้านระบบความปลอดภัย
ด้านการสื่อ/ภาพยนตร์
ด้านการขนส่ง
ด้านการเกษตร
ด้านสำรวจ
ด้านเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากร
การถ่ายภาพเเล้วบันทึกภาพมุมสูง
(ด.ญ.ณัฐณิชา สุขาบูรณ์ เลขที่22 ชั้นม.3/4)

Reply
025กฤตเมธ มั่งทิม 31/08/2021 - 03:41

การทำสื่อ การสำรวจ การขนส่ง การเกษตร ด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี [ม.3/4 เลขที่2]

Reply
Titipong Pomsuliwong 31/08/2021 - 03:41

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตร การขนส่ง ด้านการสำรวจ ด้านเทคโนโลยี
(3/4)เลขที่6

Reply
อรรถกร โพธิ์รุ่งแจ้ง 31/08/2021 - 03:41

ด้านนะบบความปลอดภ้ย
ด้านการสื่อและภาพยนตร์
ด้านการขนส่ง
ด้านการเกษตร
ด้านสำรวจ
ด้านเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากร
การถ่ายภาพแล้วบันทึกภาพมุมสูง
ด.ช.อรรถกร โพธิ์รุ่งแจ้ง ชั้นม.3/4
เลขที่18

Reply
ᴛʜᴀɴᴀᴘᴀᴛ ᴋʜᴀɪᴘʜᴇᴛ 31/08/2021 - 03:41

-การขนส่ง
-การเกษตร
-การสำรวจ
-การเก้บภาพมุสูง
-ด้านความปลอดภัย

Reply
098 ถนัดชัย 31/08/2021 - 03:41

-การขนส่ง
-การเกษตร
-การสำรวจ
-การเก้บภาพมุสูง
-ด้านความปลอดภัย

Reply
Kittakarn Rodthongchai 31/08/2021 - 03:41

1.ด้านการขนส่ง
2.ด้านการสำรวจ
3.การจัดการทรัพยากร
4.ด้านการท่องเที่ยว
5.ด้านระบบความปลอดภัย

3/4 เลขที่ 1

Reply
Dew Phongsakon 31/08/2021 - 03:41

-การขนส่ง
-การเกษตร
-การสำรวจ
-การเก็บภาพมุมสูง
-ด้านความปลอดภัย
ม.3/8เลขที่9

Reply
Kritsakoson s 31/08/2021 - 03:41

ด้านการเกษตร
ด้านการขนส่ง
ด้านการถ่ายภาพอากาศ
ด้านการบังคับกฏหมาย
(3/8เลขที่1)

Reply
ไครกะได้ เรื่องกุ 31/08/2021 - 03:41

ด้านการขนส่ง
ด้านการเกษตร
ด้านการสื่อสารทางไกล
3/8เลขที่11

Reply
Poo CH 31/08/2021 - 03:41

ด้านการเกษตร
ด้านการขนส่ง
ด้านการถ่ายภาพอากาศ
ด้านช่วยบังคับกฏหมาย
(3/8 เลขที่2)

Reply
จารุกร เชียงนิยม 31/08/2021 - 03:41

ด้านการเกษตร
ด้านการขนส่ง
ด้านการถ่ายภาพอากาศ
ด้านช่วยบังคับกฏหมาย
(3/8 เลขที่3)

Reply
nattharinee obcheouy 31/08/2021 - 03:41

-ด้านการขนส่ง
-ด้านการสำรวจ
-ด้านระบบความปลอดภัยต่างๆ
19(3/8)

Reply
Ratchaneeporn Ruangrangsri 31/08/2021 - 03:41

-การขนส่ง
-การเกษตร
-การเก็บภาพมุมสูง
-การสำรวจ
-ด้านความปลอดภัย
(3/8)เลขที่24

Reply
mint kantiwa 31/08/2021 - 03:41

-ด้านระบบรักษาควาปลอดภัย
-ด้านการขนส่ง
-ด้านการเกษตร
-ด้านการสำรวจ
18 (3/8)

Reply
Sudarat 31/08/2021 - 03:41

1.ด้านการขนส่ง
2.ด้านการช่วยบังคับกฏหมาย
3.ด้านการช่วยถ่ายภาพอากาศ
4.ด้านการช่วยเกษตร
{3/8 เลขที่ 27}

Reply
ดิถดนัย พิทักษ์ไทรทอง 31/08/2021 - 03:41

-ด้านความปลอดภัย
-ด้านการทำสื่อ
-ด้านการขนส่ง
-ด้านการสำรวจ
-ด้านเทคโนโลยี
(3/4)เลขที่ 8

Reply
อรวรา อินต๊ะ 31/08/2021 - 03:41

-ด้านการขนส่ง
-ด้านการเกษตรยนต์
-ด้านการสำรวจ
-ด้านเทคโนโลยี
-ด้านระบบความปลอดภัย
-ปกป้องธรรชาติ
ม.3/8 เลขที่28

Reply
So life 31/08/2021 - 03:41

ด้านสำรวจ
ด้านการถ่ายภาพอากาศ
และด้านอื่นๆ
(3/8 เลขที่4)

Reply
ศศิกานต์ นาคใหม่ 31/08/2021 - 03:41

ด้านเทคโนโลยี
ด้านถ่ายภาพจากมุมสูง
ด้านท่องเที่ยว
ด้านข่าวสาร
ด้านความปลอดภัย
ด.ญศศิกานต์ นาคใหม่ 3/8เลขที่26

Reply
FilM FF 31/08/2021 - 03:41

ด้านการเกษตร ด้านการขนส่ง ด้านการสำรวจ ด้านเทคโนโลยี 3/8 (6)

Reply
ธีรนาฎ ศรัทธาธรรม 31/08/2021 - 03:41

นำเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์ในการสร้างโดรน การขนส่ง ข่าวสาร (3/8) เลขที่20

Reply
อุมากร พงษ์พูลทรัพย์ 31/08/2021 - 03:41

ใช้เทคโนโลยีในการสร้างโดรนเพื่อใช้ในการ
-ขนส่ง
-สำรวจ
-เเละด้านอื่นๆ
(3/8) เลขที่30

Reply
เนตรดารา หมื่นศรี 31/08/2021 - 03:41

ด้านการเกษตร
ด้านการขนส่ง
ด้านการถ่ายภาพอากาศ
ด้านช่วยบังคับกฏหมาย
(3/8 เลขที่23)

Reply

Leave a Comment