ขอนแก่น LRT เริ่มขึ้นแล้ว ความหวังของท้องถิ่น รางแก้จน ลดเหลื่อมล้ำ | สำนักงาน ระบาด วิทยา

by adminrecords
0 comment

ขอนแก่น LRT เริ่มขึ้นแล้ว ความหวังของท้องถิ่น รางแก้จน ลดเหลื่อมล้ำ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ตอนเริ่ม 56 ปีที่แล้ว
เคยเล่าเรื่องที่พวกเราพยายามทำกันให้ นิตยสารการเงินที่มีชื่อเสียงมากฉบับนึงฟัง นักข่าวอุทานออกมาว่า “ฝัน!” พะนะ
วันนี้ 12 พย 64 เราเซนต์สัญญา นิตยสาร ดังฉบับนั้นไม่มีแล้ว หายไปแล้ว สาเหตุอาจเพราะเค้าไม่พยายาม “ฝัน”
เราเชื่อในสิ่งที่พวกเราร่วมฝันกันมา
จังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวความร่วมมือรถไฟฟ้า LRT (KKTS กลุ่มกิจการร่วมค้าขอนแก่น CKKM , CRRC จากประเทศจีน)
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออคิด บอลรูม 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวและกล่าวถึงความเป็นมา การลงนามบันทึกข้อตกลง งานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญท่าพระ) ซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, เทศบาลเมืองศิลา ,นางสาวรัมภามาศ ฑีฆธนานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ,นายทวี แสนอาจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญ , พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.) , JV CKKM, Mr.Liu Tong ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ บริษัท CRRC , Mr. Wang Chi ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด บริษัท CRRC, Mr.Kai Tai Francis Wu ที่ปรึกษาบริษัท CRRC , นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน), และที่ปรึกษาบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมากมาย ดังนี้ นางศิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , เช่น Mr.Sven Gaber กรรมการบริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน), คณะผู้บริหารจาก 5 เทศบาล ,คณะผู้บริหาร KKTS คณะผู้บริหารกลุ่มกิจการร่วมค้า CKKM , CRRC Consortium Executive Representator ,ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจ ,พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีมหาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น , รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ,ผู้บริหารจาก CEA ,หัวหน้าส่วนราชการจากภาคเอกชน , พี่น้องสื่อมวลชนขอนแก่น
ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นที่ร่วมงาน ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ,พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ) , เลขานุการนายก(นายกฤษฏ์ สว่างไสว , นายสมภพ วงษ์ก่อ), สมาชิกสภาเทศบาล (นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ,นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์, นายรัชตะ รัชตะวินิจ ) , นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา แสนสอาด , นายสุปัทม์ ทองรัตน์) นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง , นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , และผู้นำชุมชน
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในนาม 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้บริหารจัดการ ได้กล่าวว่า ทุกภาคส่วนของชาวขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม NGO ผู้นำชุมชน ร่วมมือกันเพื่อทำโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) เส้นทางสายเหนือใต้ (สำราญ – ท่าพระ)แต่เป้าหมาย “ไม่ใช่ทำรถไฟฟ้าเพื่อให้ได้รถไฟฟ้า” เมื่อ ณ เวลานึง ความชัดเจนมันเห็นเป็นภาพจิ๊กซอว์ต่อครบ การทำรถไฟฟ้ารางเบากลายเป็นเป้าหมายหลักกลายเป็น “รางเปลี่ยนเมือง” ซึ่งมีวิธีคิดที่แตกต่าง คือ เมืองขอนแก่นทำโครงการเพื่อเมืองเราเอง โดยการหาทุนเอง สร้างกันเอง สาระสำคัญ นั่นคือ เราต้องการหาทุนเอง ผลิตเอง เพื่อให้ลูกหลานคนขอนแก่นคนอีสานได้มีงานดีๆทำ มีรายได้สูงๆ วิธีการคือ การจัดทำหลักสูตรรองรับ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบราง
สำหรับ โครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญท่าพระ) มีความยาว 26 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 20 สถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเดินทางในชีวิตประจำวันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง และยังทำให้การพัฒนาเมืองโดยมีระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นับได้ว่าเป็นความคืบหน้าในการทำงานที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนับตั้งแต่บริษัท KKTS ได้คัดเลือกให้กลุ่มกิจการร่วมค้า CKKM เป็นคู่เจรจางาน จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ารางเบา ถึงแม้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จะเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาที่ผ่านมาแต่ด้วยความตั้งใจอย่างจริงจังของทั้งสองฝ่าย สามารถบรรลุในหลักการของร่างสัญญาก่อสร้างแล้ว อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงนามในสัญญาก่อสร้าง ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลและเกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อนภายในเวลาที่กำหนดจึงเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท CRRC Nanjing Puzhen Co.,Ltd. เป็นบริษัทผู้ประสานงานหลักด้านการเงิน ซึ่งจะประสานงานร่วมมือกันในการเจรจาและทำความตกลงกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อจัดหาเงินกู้ระยะยาวให้กับบริษัท KKTS ซึ่งบริษัท KKTS จะทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการมอบพื้นที่ พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว พื้นที่กลางและริมถนนมิตรภาพ หลังจากลงนามใน MOA รวมทั้งการออกใบอนุญาต และอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างต่อไป
จังหวัดขอนแก่น เมืองแห่งศูนย์กลางการบริหารและบริการภาครัฐของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและบริการ ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์กลางการประชุมและท่องเที่ยว ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว ศูนย์กลางการศึกษา อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจ ASEANNSECEWEC และมีที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่ประเทศจีนเวียดนามลาวอีกด้วย จากยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

See also  FIN | ไม่มีใครโทษน้อยเลย...มันเป็นอุบัติเหตุ | เมียจำเป็น EP.5 | Ch3Thailand | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ตึก ออฟฟิศ ที่ คน เยอะ
See also  Tokki Sẽ Làm Gì Khi Mẹ Bị Ốm? | Phim hoạt hình thiếu nhi | Tokki Việt Nam | ich คือ

ขอนแก่น LRT เริ่มขึ้นแล้ว ความหวังของท้องถิ่น รางแก้จน ลดเหลื่อมล้ำ

การทำงานของทีมสอบสวนโรคโควิด-19 และข้อแนะนำการกักตัวที่ถูกต้อง


ในช่วงที่เกิดโรคระบาดอย่างโควิด19 กรมควบคุมโรคเขาทำงานกันอย่างไร แล้วเราคือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงหรือไม่ THE STANDARD มีโอกาสสัมภาษณ์กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค เพื่อหาคำตอบในการรับมือโรคนี้อย่างถูกต้อง
.
ชมคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://thestandard.co/video/
———————————————
THE STANDARD : STAND UP FOR THE PEOPLE
สำนักข่าวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทางสร้างสรรค์
THE STANDARD Website : http://www.thestandard.co
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth
Twitter : https://twitter.com/thestandardth
Ig : @thestandardth.ig
TheStandardco TheStandardth StandUpforThePeople
โควิด19 COVID19 ไวรัสโคโรนา ฝ่าวิกฤตโควิด19

See also  Prince - Purple Rain (Official Video) | pulp แปล

การทำงานของทีมสอบสวนโรคโควิด-19 และข้อแนะนำการกักตัวที่ถูกต้อง

ระบาดวิทยา EP1 : ตอน บทนำ


เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ ที่ FB : Steve Rossi
แจกชีทที่ Facebook นะครับ

ระบาดวิทยา EP1 : ตอน บทนำ

[30 ม.ค. 2564] วิชา หลักการป้องกันและควบคุมโรค หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นทางระบาดวิทยา (By อ.วัฒน์)


รายวิชา หลักการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาค กศ.ปช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

[30 ม.ค. 2564] วิชา หลักการป้องกันและควบคุมโรค หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นทางระบาดวิทยา (By อ.วัฒน์)

เจาะลึกการทำงานของ “นักระบาดวิทยาภาคสนาม” หรือที่ใครๆ ก็เรียกว่า “นักสืบโรค”


Sarakadee Lite ชวน นายแพทย์ไผท สิงห์คำ แพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค มาพูดคุยทำความรู้จักศาสตร์ที่เรียกว่า “ระบาดวิทยา” พร้อมเจาะลึกการทำงานของ “นักระบาดวิทยาภาคสนาม” หรือที่ใครๆ ก็เรียกว่า “นักสืบโรค” ผู้ที่ต้องทำงานคู่ขนานเพื่อสนับสนุนงานของทีมแพทย์ พยาบาล ในด้านการรักษา รวมทั้งลงมือสืบเสาะเพื่อตัดตอนการแพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุด
ติดตามสาระสนุกๆ จาก Sarakadee Lite ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/sarakadeelite/
Twitter : http://twitter.com/Sarakadeelite
Instagram : https://www.instagram.com/sarakadeeli…
และเว็บไซต์ http://www.sarakadeelite.com

เจาะลึกการทำงานของ “นักระบาดวิทยาภาคสนาม” หรือที่ใครๆ ก็เรียกว่า “นักสืบโรค”

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

You may also like

Leave a Comment